Monthly Archives: June 2021

Informare privind prezența la a doua probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale (2021)

Comunicat de presă al Inspectoratului Școlar Județean Neamț din 24 iunie 2021

Informare privind prezența la prima probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale (2021)

Comunicat de presă al Inspectoratului Școlar Județean Neamț din 22 iunie 2021

Comunicat de presă – Evaluare Națională 2021

Detalii aici

Metodologia privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020 – 2021

OMEC nr. 5.455/31.08.2020 privind organizarea si desfășurarea evaluării naționale în anul școlar 2020-2021

Detalii aici

OMECTS nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfășurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010-2011

Delaii aici

ORDIN Nr. 3237/05.02.2021 privind aprobarea programelor pentru sustinerea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2020-2021

Detalii aici

OME nr. 3744/28 aprilie 2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.455/2020 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020—2021

Detalii aici

Ordin M.E. nr. 3864 31.05.2021 privind aprobarea Metodologiei de acordare a feedbackului privind activitatea de învățare, predare și evaluare în învățământul preuniversitar și Anexa Ordinului M.E. nr. 3864/31.05.2021

Citeste aici detaliile ordinului M.E. nr. 3864 31.05.2021

Ordin 5384/25.05.2021 cu privire la perioadele de desfasurare a examenelor de corigenta in anul scolar 2020 – 2021

Citeste detalii aici

ORDIN NR 3858 privind organizarea si desfasurarea problelor de aptitudini pentru admitere in liceele vocationale

Citeste aici ORDIN NR 3858