Despre noi

    Prima școală care a luat fiinţă în comuna Icuşeşti datează din toamna anului 1866 când s-a înfiinţat şcoala primară într-o casă dăruită de boierul Panaite Cazimir, proprietarul de atunci al moşiei Icuşeşti. Casa era compusă dintr-o cameră mai mare folosită ca sală de clasă, în care încăpeau aproximativ 30 de elevi, o cameră mai mică pentru locuinţa învăţătorului şi o mică bucătărie.

     În anul 1897 începe să funcţioneze şcoala primară din satul Băluşeşti care era frecventată de copii din satele Băluşeşti, Mesteacăn şi Tabăra.

     După cel de-al doilea război mondial, în urma reformei din anul 1948, învăţământul de 7 clase devine obligatoriu şi gratuit, perioadă în care au fost înfiinţate şi şcolile elementare cu clasele l – IV din satele Mesteacăn, Tabăra, Bătrâneşti, Spiridoneşti şi Rocna.

     În anul 1963 se creează primele şcoli cu durată de 8 ani, iar începând cu anul şcolar 1968 -1969 se creează primele clase de 10 ani în satele Icuşeşti şi Baluşeşti. Şcoala funcţiona cu prima treaptă de liceu, profil agricol, între anii 1982-1990.

     In anul 2002 s-a demolat corpul A de la Școala Icușești, iar in lunile iulie-august 2003 a început construcția noului local pe același amplasament, cu grupuri sanitare exterioare prin „Proiectul Reabilitarea Școlii”, cofinanțat de Banca Mondială. Inaugurarea noului local de școală a avut loc la data de 22 aprilie 2004.

     Începând cu anul 2005 Şcoala cu clasele I-VIII Icuşeşti devine personalitate juridică, fiind arondate şcolile Rocna, Spiridoneşti şi Bătrâneşti iar in satul Bălușești se inființează Școală de Arte și Meserii cu clase de profesională și liceu.

      În vara anului 2010 Şcoala cu clasele I-VIII Icuşeşti işi pierde personalitatea juridică fiind arondată Şcolii de Arte si Meserii Baluşeşti,care a rămas  singura şcoală cu personalitate juridică din comună, având arondate școlile: Icușesti, Mesteacăn, Tabăra, Rocna, Bătranești, Spiridoneşti. Ulterior s-a schimbat denumirea școlii in Școala Gimnazială Bălușești.

    În prezent pe teritoriul comunei funcţionează un număr de 5 unităţi şcolare, dintre care 3 şcoli primare în satele Mesteacăn, Spiridoneşti şi Rocna şi 2 şcoli gimnaziale in satele Icuşeşti și Baluşeşti, şcoli care sunt frecventate de un număr de 554 elevi.