GHID Evaluarea Națională 2023 – informații de la Ministerul Educației pentru examenul care începe luni: Elevii intră în clase la ora 8:00, iar la 9:00 începe proba – Ce soluții sunt dacă greșesc pe foaia de examen

Detalii aici

Ghid_info_ENVIII_2023

Dăm culoare școlii noastre

Copiii talentați și inimoși ai școlii noastre împreună cu dascălii lor devotați profesiei au dat frâu liber imaginației și creativității și au făcut instituția de educație un loc mai atractiv pentru toți: elevi, profesori și părinți.

1 decembrie – 104 ani de la Marea Unire

Idealul de veacuri al națiunii române a fost acela de a forma un stat național unitar, în cuprinsul căruia să trăiască și să muncească toți românii. Odată creată ideea de națiune, mai trebuiau găsite momentele care sa ducă la îndeplinirea dezideratului de veacuri – unirea tuturor românilor.

La 27 martie 1918, se va uni Basarabia cu România. Sfatul Țării va adopta cu majoritate de voturi (86 de voturi pentru) unirea acestui teritoriu cu România. Artizanul unificării a fost patriotul Ioan Inculeț.

La 15 noiembrie 1918 se va uni Bucovina cu România. Congresul General al Bucuvinei a adoptat cu majoritate de voturi unirea acestui teritoriu cu România. O personalitate a acestui teritoriu, care a acționat în vederea realizării unirii, a fost Iancu Flondor.

Ultimele teritorii rămase în afara granițelor țării au fost: Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. La 18 noiembrie/1 decembrie 1918, aceste teritorii se vor uni cu ȚARA. Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a fost chemarea către toți românii. Cu mic, cu mare, au luat parte la citirea Rezoluției care consfințea unirea acestor teritorii cu România, pentru totdeauna. Personalitățile implicate în acest act au fost: Iuliu Maniu, Vasile Goldiș, Iuliu Hossu, Gheorghe Pop de Băsești s.a.

Recunoașterea actelor de Unire va veni din partea marilor puteri, în cadrul Congresului de pace de la Paris, mai precis, la 28 octombrie 1920.

„România este patria noastră și a tuturor românilor. E România celor de demult și a celor de mai apoi. E patria celor dispăruți și a celor ce va să vie.” – Barbu Ștefănescu Delavrancea

La mulți ani, România! La mulți ani români, oriunde vă aflați!

Înscrierea în învățământul preșcolar 2022-2023

Lista copiilor reînscriși la grădiniță

Detalii aici

Adresa Ministerului Educației nr. 28074/04.05.2022 privind cuprinderea copiilor cu vârste intre 3 și 6 ani în învățământul preșcolar

Detalii aici

Anunț înscriere învățământul preșcolar

Detalii aici

Cerere tip de înscriere în învățământul preșcolar

Detalii aici

Admiterea în învățământul liceal 2022 – 2023

Adresa de e-mail: scoalabalusesti@yahoo.com Telefon/Fax: 0233762664

Planificarea ședințelor de instruire cu părinții și elevii

Detalii aici

Graficul ședințelor pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere

Detalii aici

Ordinul 5150 / 30.08.2021 privind organizarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 2022-2023

Detalii aici

OM 5150_Anexa 1_CALENDAR ADMITERE LICEU

Detalii aici

OM 5150_Anexa 2_CALCUL MEDIE ADMITERE LICEU

Detalii aici

OM 5150_Anexa 3_PROBE DE APTITUDINI

Detalii aici

OM 5150_Anexa 4_PROBE BILINGV

Detalii aici

ORDINUL nr. 5142 / 30.08.2021 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2022-2023

Detalii aici

OM 5068_Metodologia admiterii INVATAMANT PROFESIONAL

Detalii aici

ORDINUL nr. 5142 / 30.08.2021 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023

Detalii aici

OM 3556_Metodologia admitere INVATAMANT DUAL

Detalii aici

Simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, an școlar 2021-2022

  1. Metodologia de desfășurare a simulărilor examenelor naționale (aprobată prin ordinul de ministru nr. 3054/26.01.2022)

2. Calendarul simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

3. Conținuturi pentru simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a

4. Metodologia de desfășurare a examenului de Evaluare Națională (aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.149/30.08.2021)

5. Model subiecte evaluare națională limba și literatura română

6. Model subiecte evaluare națională matematică

Ordin comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății: ianuarie 2022

Ordinul comun al Ministerului Educației (nr. 3.030/14.01.2022) și Ministerului Sănătății (nr. 82/13.01.2022) privind modificarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Potrivit acestui document, începând cu data de 17 ianuarie 2022, în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe, cursurile se desfășoară cu prezență fizică în toate județele în care rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 este cel mult 75%.

În situația în care rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 este mai mare de 75%, în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe cursurile se desfășoară în sistem online.

Reluarea cursurilor cu prezență fizică se face numai după ce rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 scade sub 70%.

Direcțiile județene de sănătate publică și a municipiului București comunică pe site-ul propriu rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, în fiecare săptămână, având ca zi de referință ziua de joi. Pentru municipiul București și județul Ilfov se comunică rata cumulată de ocupare a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2. Sursa datelor referitoare la rata de ocupare a paturilor este platforma «Alerte MS».

Detalii suplimentare sunt publicate în ordinul comun, disponibil mai jos:

Ordin-Comun-MS_ME_82_3030_14.01.2022

Sursa:

https://www.edu.ro/ordin_comun_ME_MS_ianuarie_2022?fbclid=IwAR3fOtRTu87B0GOAgSARNvceuq5V1IzGyOhDTjJ_57lxV-XLo3PK0rnvlSw

Școala Gimnazială Bălușești anunță că în perioada 1 – 30 noiembrie 2021 va avea loc derularea micrograntului GA.DGII.432.2021 PO 690792 – cu tema “Incluziunea școlară în pas cu tehnologia modernă”, partener Consiliul Europei.

Responsabil: Director, Prof. Măncuță Elena – Liliana

Coordonator proiect: Ec. Ciornei Violeta – Cristina

Cadre didactice implicate: 

Prof. Diaconescu Dana – Evdochia

Prof. Ghiuzan Alexandra

Prof. Manolache Liviu

Calendar activitati

Calendar-activitati-proiect_Scoala-Balusesti

Ordin ME nr. 5550 privind modificarea regulamentului cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant

Ordin ME nr. 5550 privind modificarea regulamentului cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant

Ordin ME nr. 5549 privind structura anului scolar 2021 – 2022

Ordin ME nr. 5549 privind structura anului scolar 2021 – 2022