Adresa Ministerului Educației referitoare la asigurarea dreptului la educație al copiilor / elevilor.

Potrivit art. 14 din Legea învățământului, părinții sau reprezentatul legal au obligația să asigure participarea la cursuri a beneficiarului primar minor pe întreaga perioadă a învățământului obligatoriu. Nerespectarea prezentei obligații constituie contravenție și se sancționează (potrivit dispozițiilor art. 148 alin. 1, lit a) cu amenda de la 1000 la 5000 lei.

Adresa-nr-49-din-08.01.2024