Anunț concurs pentru post contractual conform H.G. 1336/2022

Școala Gimnazială Bălușești, com. Icușești, cu sediul în loc. Bălușești, com. Icușești, strada Școlii  nr. 2,  județul Neamț, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului: execuţie

2. Denumirea postului: ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): 8ore/ zi

Detalii aici