Proiectul “ADS – Ameliorare.Dezvoltare.Succes”, program de tip ’’A doua șansă’’, Cod SMIS 132947 o realizare de succes la Școala Gimnazială Bălușești

Miercuri, 05.07.2023, experții din cadrul Consiliului Județean Neamț – Partener 1 în cadrul proiectului ’’ADS – Ameliorare.Dezvoltare.Succes’’, Cod SMIS 132947, au realizat o vizită de monitorizare a programului de tip ’’A doua șansă’’ în unitatea noastră școlară. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman – POCU și a fost lansat în data de 07.12.2020. Beneficiarul proiectului este Inspectoratul Județean Neamț, iar partenerii acestuia sunt Consiliul Județean Neamț – Partener 1, Casa Corpului Didactic Neamț – Partener 2 și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț – Partener 3.
Acest proiect a oferit oportunitatea cetățenilor din comunitatea noastră de a-și finaliza studiile obligatorii. La nivelul școlii au fost organizate 2 grupe de persoane care au desfășurat cursurile acestui program: o grupă a parcurs nivelul primar și cealaltă grupă nivelul gimnazial. Aceste cursuri au fost desfășurate prin ISJ Neamț. La terminarea fiecarui nivel de studiu elevii vor primi o subvenție în cuantum de 1800 ron/persoană. Colectivul didactic care a fost implicat ca și profesori ADS a depus un efort susținut pentru ca acești cetățeni să-și însușească competențele necesare promovării anilor de studiu care care le-au finalizat.
Echipa de experții din partea Consiliului Județean Neamț a fost formată din Dna.ARSENE Ramona-Andreea – Coordonator activități P1, SANDU Ana-Maria – expert selecție și menținere grup țintă P1.1 , NICULEI-ANICĂI Luiza – expert selecție și menținere grup țintă P1.2 și RUSU Maria-Diana – expert promovare măsuri ADS. Aceștia au fost întâmpinați de către elevii care au parcurs programul ADS în perioada noiembrie 2022 – mai 2023. Membrii grupului țintă din cadrul proiectului și-au exprimat atitudinea față de procesul de învățare specific programelor de tip ADS, și-au etalat planurile personale pe care le vor putea realiza după finalizarea studiilor obligatorii. Totodată în cadrul întâlnirii aceștia au adresat întrebări experților prezenți, iar la sfârșitul întâlnirii s-a putut realiza un feedback al întregii operațiuni desfășurate de către Partenerul 1.
Apreciem vizita realizată, cât și eforturile depuse de către cei implicați în implementarea acestui proiect și sperăm ca pe viitor membrii comunității noastre să beneficieze în continuare de astfel de proiecte atât de necesare pentru dezvoltarea lor personală ca și indivizi.